Færøerne

De internationale regler, der er omtalt på denne hjemmeside, gælder ikke for Færøerne.

Børnebortførelse mellem Danmark, Grønland og Færøerne

Hvis et barn bliver bortført fra Færøerne til Danmark, fra Færøerne til Grønland eller omvendt, er det ikke en international børnebortførelse.

Har man en afgørelse om samvær, forældremyndighed eller barnets bopæl, skal man rette henvendelse til fogedretten på det sted, hvor barnet opholder sig for at få afgørelsen fuldbyrdet og barnet tilbagegivet.

Rejser fra Danmark til Færøerne 

Hvis du har forældremyndigheden alene

Har du forældremyndigheden alene over dit barn, må du bringe barnet fra Danmark til Grønland uden den anden forælders accept. Dette gælder også, selvom der verserer en sag om forældremyndighed over barnet.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed, og er I uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet rejser til eller tager ophold på Færøerne. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Statsforvaltningen har truffet afgørelse om rejse eller ophold under en forældremyndighedssag efter forældreansvarsloven.
  • Retten har afsagt dom om bopæl på Færøerne efter forældreansvarsloven.


Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, må du ikke bringe barnet fra Danmark til Færøerne uden den anden forælders accept. Dette gælder dog ikke i det omfang andet følger af samværsafgørelse eller -aftale.

Rejser fra Færøerne til Danmark

Hvis du har forældremyndigheden alene

Har du forældremyndigheden alene over dit barn, må du bringe barnet fra Færøerne til Danmark uden den anden forælders accept. Dette gælder også, selvom der verserer en sag om forældremyndighed over barnet.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed, og er I uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet forlader Færøerne.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, må du ikke bringe barnet fra Danmark til Færøerne eller omvendt uden den anden forælders accept. Dette gælder dog ikke i det omfang andet følger af samværsafgørelse eller -aftale

Rejser fra Færøerne til udlandet - Internationale børnebortførelser

Akut risiko:

Hvis dit barn er ved at blive bortført fra Færøerne til et andet land, skal du rette henvendelse til politiet, der hvor du bor.

Læs mere om, hvad Koordinationsenheden for Børnebortførelser kan gøre her.

Hvornår er det en akut risiko? Læs mere her.

Hvad gør du i tilfælde af en international børnebortførelse?

Hvis dit barn allerede er bortført til eller tilbageholdt i et andet land, kan du kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som samarbejder med Udenrigsministeriet, og kan hjælpe dig med at starte sagen op.

Læs mere om den situation, hvor barnet er bragt til udlandet her

Læs mere om Koordinationsenheden for Børnebortførelser her

Læs mere om Udenrigsministeriet her.