Grønland og Færøerne

De internationale regler, der er omtalt på denne hjemmeside, gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Børnebortførelse mellem Danmark, Grønland og Færøerne

Hvis et barn bliver bortført mellem de 3 dele af riget, er det ikke en international børnebortførelse. Det kunne f.eks. være bortførelse af et barn fra Grønland til Danmark.

Har man en afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, skal man rette henvendelse til fogedretten for at få afgørelsen tvangsfuldbyrdet og barnet tilbagegivet.

 

Rejser fra Danmark til Grønland og Færøerne

Har forældre fælles forældremyndighed, og er de uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet rejser til eller tager ophold i Grønland eller Færøerne. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Statsforvaltningen har truffet afgørelse om rejse eller ophold under en forældremyndighedssag efter forældreansvarsloven.
  • Retten har afsagt dom om bopæl i Grønland eller Færøerne efter forældreansvarsloven. 

 

Internationale børnebortførelser

Hvis dit barn er ved at blive bortført fra Grønland eller Færøerne til et andet land, skal du rette henvendelse til politiet, der hvor du bor. Hvis dit barn er ved at blive bortført fra Grønland, kan du også kontakte Koordinationsenheden. Du skal altid først ringe til politiet.

Hvis dit barn allerede er bortført til et andet land, kan du kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som kan hjælpe dig med at starte sagen op evt. i samarbejde med Udenrigsministeriet.