Kriminel handling

En bortførelse eller en tilbageholdelse af dit barn kan være en overtrædelse af straffelovens § 215.

Overtrædelse af straffeloven

En forælder må ikke føre sit barn ud af landet eller tilbageholde sit barn i udlandet i disse tilfælde:

  • Den anden forælder har forældremyndigheden alene og har ikke givet samtykke.
  • Der er fælles forældremyndighed, der er uenighed om forældremyndigheden, den anden forælder har ikke givet samtykke, og der er ikke truffet afgørelse om, at barnet må tage ophold eller bopæl i udlandet.
  • Den anden forælder har fået overført forældremyndigheden til sig, fordi barnet er blevet i udlandet længere end aftalt eller fastsat. Strafansvaret forudsætter, at forælderen i udlandet er gjort bekendt med eller på anden måde må indse, at han/hun ikke længere har del i forældremyndigheden.

 

Ikke overtrædelse af straffeloven

En forælder må gerne føre sit barn ud af landet i disse tilfælde:

  • Forælderen har forældremyndigheden alene.
  • Statsforvaltningen eller retten har truffet afgørelse om, at forælderen må rejse ud af landet med barnet i en kortere periode.
  • Retten har truffet afgørelse om, at barnet kan have sin bopæl i udlandet.

Anmeldelse af en børnebortførelse skal ske til politiet. Politiet træffes på telefon 114. Du kan også finde kontaktoplysninger på politiets hjemmeside.