Børnebortførelse til Danmark fra lande, som Danmark samarbejder med efter Haagerkonventionen af 1980

Koordinationsenheden for Børnebortførelser, der ligger i Børne- og Socialministeriet, er den danske centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om internationale børnebortførelser.

Koordinationsenheden modtager og videreformidler ansøgninger om tilbagegivelse af børn efter konventionen, som er sendt via en centralmyndighed i udlandet. Koordinationsenheden samarbejder med andre lande, der har tiltrådt Haagerkonventionen af 1980.

Her kan du finde en liste over, hvilke lande Danmark samarbejder med efter konventionen

Sagsgangen

  1. Hvis en forælder beder centralmyndigheden i sit land om hjælp til at få barnet tilbage, bliver der sendt en anmodning til Børne- og Socialministeriet.
  2. Når Børne- og Socialministeriet modtager anmodningen, sender vi den til fogedretten på det sted i Danmark, hvor barnet er. Hvis vi ikke ved, hvor i Danmark barnet er, anmoder vi politiet om hjælp til at finde barnet.
  3. Det er fogedretten, der skal vurdere, om der er tale om en børnebortførelse. Hvis fogedretten vurderer, at der er tale om bortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til det land, det blev bortført fra.

Koordinationsenheden vil løbende holde den udenlandske centralmyndighed orienteret om sagens behandling ved fogedretten og eventuelle ankeinstanser. Koordinationsenheden har ikke den direkte kontakt med den efterladte forælder i udlandet, da fogedretten beskikker en advokat for forælderen.