Nyheder november 2018

  • Advokater udpeget til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser

    Publiceret 16-11-2018
    Nyhed

    Børne- og Socialministeren har udpeget 17 advokater til listen over advokater til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser i medfør af §§ 18 a o..

    http://boernebortfoerelse.dk/nyhedsarkiv/2018/nov/advokater-udpeget-til-varetagelse-af-sager-om-internationale-boernebortfoerelser/
Søg i nyheder