Børnebortførelser

Koordinationsenheden for Børnebortførelser guider dig på vej, hvis dit barn er blevet bortført til udlandet. Kontakt enheden på tlf. 40 50 50 26. Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive bortført til udlandet lige nu, skal du straks kontakte politiet.

Nyheder

Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager

Læs mere her