Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Koordinationsenheden for Børnebortførelser ligger i Børne- og Socialministeriet. Enheden behandler alle sager om børnebortførelser til og fra Danmark.

Hvis du har del i forældremyndigheden og står i en situation, hvor du mener, at den anden forælder uden dit samtykke har bragt jeres fælles barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder jeres barn i udlandet, kan du – uanset hvilket land, dit barn er bortført til – henvende dig til Koordinationsenheden for Børnebortførelser. 

Koordinationsenheden kan kontaktes på: 40 50 50 26.

Udenfor normal åbningstid kan telefonnummeret anvendes i akutte situationer, hvor dit barn er på vej ud af landet.

Koordinationsenheden kan bl.a.: 

  • hjælpe dig med at starte en sag om tilbagegivelse af dit barn
  • vejlede dig om sagsgangen og de muligheder, du har
  • koordinere sagsgangen med andre danske og udenlandske myndigheder.

Hvis du starter en sag om tilbagegivelse af dit barn fra både konventionslande og ikke-konventionslande, vil du altid blive tilbudt et personligt møde i Koordinationsenheden, så du sikres hurtig og kompetent vejledning. Du er selvfølgelig velkommen til at tage en advokat eller anden bisidder med til mødet.

 

Ministeriet som centralmyndighed

Alle lande, der har tiltrådt Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen eller Europarådskonventionen, skal udpege en centralmyndighed. Børne- og Socialministeriet er udpeget som den danske centralmyndighed.

Centralmyndighederne har en række generelle opgaver og en række pligter i forbindelse med behandlingen af sager om børnebortførelse.

 

Generelle opgaver

Børne- og Socialministeriet er forpligtet til at sørge for, at Danmark overholder konventionerne. Det betyder bl.a., at når vi modtager en ansøgning fra et andet konventionsland, skal vi videreformidle ansøgningen til den rette myndighed, hvis betingelserne i konventionerne er opfyldt.

Efter konventionerne er Danmark forpligtet til at tilbagegive børn, der ulovligt er bragt til landet fra andre konventionslande. 

Vi er derudover forpligtet til at give de andre centralmyndigheder oplysninger om dansk lovgivning.

 

Konkrete opgaver

Ministeriet skal modtage og videreformidle konkrete henvendelser om tilbagegivelse af børn efter konventionerne, og vi skal løbende hjælpe med kontakten mellem myndighederne og parterne i de involverede lande.

Vi har bl.a. pligt til at finde ud af, hvor barnet befinder sig og finde en forligsmæssig løsning. Vi har i disse situationer mulighed for at få hjælp af politiet og domstolene.