Barnet er bragt til Danmark

Hvis du eller den anden forælder har bragt dit barn til Danmark eller tilbageholder barnet i Danmark uden den anden forælders samtykke, kan der være tale om en international børnebortførelse.

Du har bragt dit barn til Danmark

Det er reglerne i det land, hvor barnet har bopæl, og ikke de danske regler, der afgør, om det er lovligt at rejse med barnet til Danmark. Det gælder også, selvom det bare er en ferie.

Hvis du har bragt dit barn ulovligt til Danmark, er der tale om en international børnebortførelse. Som udgangspunkt skal barnet gives tilbage til det land, det har bopæl i.

Den anden forælder har bragt dit barn til Danmark

Hvis dit barn er blevet bortført til Danmark eller bliver tilbageholdt i Danmark efter samvær, og dit barn til daglig har bopæl i udlandet, kan du normalt få hjælp til at få barnet tilbagegivet.

Du kan søge om at få dit barn tilbagegivet efter Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen eller Europarådskonventionen, hvis Danmark har indgået et konventionssamarbejde med landet.

Hvis barnet er bortført fra et land, Danmark ikke har noget konventionssamarbejde med, skal du kontakte landets myndigheder.

Konventionssamarbejde

Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra forældre, der ønsker deres barn tilbagegivet. 

Du kan søge centralmyndigheden i det land, hvor barnet har bopæl, om at få tilbagegivet dit barn fra Danmark. Centralmyndigheden i det land sender så en anmodning om tilbagegivelse til Social- og Ældreministeriet. Du har også mulighed for at sende anmodningen direkte til os, men det vil ofte være bedre at sende anmodningen via centralmyndigheden i barnets bopælsland. Denne kan nemlig samtidig vurdere, om der foreligger en børnebortførelse i forhold til landets regler. Det vil i sidste ende fremskynde sagsbehandlingen.

Når ministeriet modtager anmodningen, sender vi den til familieretten på det sted i Danmark, hvor barnet er. Ansøgningen og de vedlagte dokumenter skal være på dansk eller oversat til dansk. Hvis ministeriet modtager en ansøgning på et andet sprog end dansk, vil vi bede dig eller den centralmyndighed, der har sendt ansøgningen på dine vegne, om at sende en dansk oversættelse. Hvis vi ikke ved, hvor i Danmark barnet er, beder vi politiet om hjælp til at finde barnet.

Det er familieretten, der skal vurdere, om der er tale om en børnebortførelse. Ministeriet står alene for kontakten mellem familieretten i Danmark og centralmyndigheden i det andet konventionsland.

Hvis familieretten vurderer, at der er tale om børnebortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til det land, barnet blev bortført fra. Der kan dog være grund til at fravige dette udgangspunkt. Læs mere på emnesiden om "Danske regler".