Barnet er bragt til udlandet

Hvis den anden forælder har bragt jeres barn til udlandet eller tilbageholder barnet i udlandet uden dit samtykke, kan der være tale om en international børnebortførelse.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Der er tale om en international børnebortførelse, hvis alle disse punkter er opfyldt:

 • Der er uenighed om forældremyndigheden.
 • Der er ikke truffet afgørelser om, at barnet må tage ophold/bopæl i udlandet.
 • Den anden forælder har taget barnet med til eller tilbageholder barnet i udlandet uden dit samtykke med henblik på at blive i udlandet.

Hvis du har forældremyndigheden alene

Der er tale om en international børnebortførelse, hvis alle disse punkter er opfyldt:

 • Der er ikke truffet afgørelse om, at barnet må tage ophold i udlandet. 
 • Den anden forælder har taget barnet med til eller tilbageholder barnet i udlandet uden dit samtykke med henblik på at blive i udlandet.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Der er ikke tale om en børnebortførelse, hvis du ikke har del i forældremyndigheden. Den anden forælder, der har forældremyndigheden, må gerne tage til udlandet med barnet uden dit samtykke.

Hvad gør du i tilfælde af en international børnebortførelse

Hvis dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et konventionsland, kan du søge om at få dit barn tilbagegivet efter Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen eller Europarådskonventionen.

Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra forældre, som ønsker deres barn tilbagegivet. Social- og Indenrigsministeriet er udpeget som centralmyndighed i Danmark.

Se, hvilke lande Danmark for tiden samarbejder med

Hvis dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et land, som ikke har tiltrådt nogen af konventionerne, er det Udenrigsministeriet, som behandler din sag. Du kan kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som samarbejder med Udenrigsministeriet og kan hjælpe dig med at starte sagen op.

Koordinationsenheden for Børnebortførelser kan ikke vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig, hvis du på egen hånd og uden aftale med den anden forælder vil bringe dit barn tilbage til Danmark. En sådan handling kan være en ”genbortførelse” og dermed være ulovlig i det land, dit barn er bortført til. Du risikerer derfor strafforfølgelse, hvis du forsøger at hente dit barn hjem på egen hånd. Dette gælder også, hvis du indgår en aftale med tredjepart om at skaffe dit barn tilbage til Danmark uden om myndighederne.

Ansøgning

Konventionsland

Hvis du ønsker dit barn tilbagegivet fra et konventionsland, skal du sende følgende til Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K:

 • Fuldmagtserklæring . Fuldmagtserklæringen skal udfyldes, så Social- og Indenrigsministeriet kan handle på dine vegne, og kan indhente samt videregive oplysninger relevant for sagen.
 • Ansøgningsskema
 • Barnets/børnenes fødsels- og dåbsattest i original eller bekræftet kopi. Fødselsregistreringsstedet kan normalt udstede en ny attest på både dansk og engelsk.
 • Dokumentation for forældremyndighed
 • Billede af barnet og den formodede bortfører.

Dokumenterne skal være oversat til det officielle sprog i modtagerlandet, dvs. det land, barnet er bortført til.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes på  engelsk. Ansøgninger til Norge, Sverige, Finland eller Island kan udfyldes på dansk. De fleste lande ønsker dog også ansøgningsskemaet på deres officielle sprog. Der er mulighed for at finde ansøgningsskemaerne for en del af landene på deres officielle sprog. På den måde er det kun det, du skriver på ansøgningsskemaet, der skal oversættes.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan skemaerne skal udfyldes, eller hvilken dokumentation der er nødvendig, kan du kontakte ministeriet på telefon 33 92 93 00.

Ikke-konventionsland

Hvis du ønsker dit barn tilbagegivet fra et land, som ikke har tiltrådt nogen af konventionerne, skal du sende følgende til Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K:  

 • Fuldmagtserklæring . Fuldmagtserklæringen skal udfyldes, så Social- og Indenrigsministeriet kan handle på dine vegne, og kan indhente samt videregive oplysninger relevant for sagen.
 • Ansøgningsskema

Retshjælp

Du har mulighed for at søge retshjælp til dækning af dine udgifter til bortførelsessagen - uanset til hvilket land, barnet er bortført. Retshjælpen dækker kun udgifter, der ikke allerede er dækket af en fri proces-ordning i udlandet eller din private retshjælpsforsikring.