Kontakt

Social- og Indenrigsministeriet behandler alle sager om internationale børnebortførelser.

Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive bortført til udlandet lige nu, skal du straks kontakte politiet på telefon 114.

For andre henvendelser kan du kontakte:

Koordinationsenheden for Børnebortførelser
Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22 
1060 København K
www.sim.dk

Tlf. 40 50 50 26 eller 33 92 93 00 (mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.30)

Uden for åbningstiden kan telefonnummeret 40 50 50 26 anvendes i akutte situationer, hvor dit barn er på vej ud af Danmark.

Signerede og krypterede e-mails (f.eks. sendt fra e-boks) sendes til Koordinationsenhedens postkasse: sikkermail.ke@sm.dk .